Svalövs kommun

Nyhetsarkivet

Här kan du läsa de nyheter som publicerats tidigare under året.

Nyheter från vald månad

 • 2011-05-31

  BT Kemi Efterbehandling


  Svalövs kommun åtar sig huvudmannaskapet för den första etappen av efterbehandlingen av det södra BT Kemiområdet.

  Läs mer • 2011-05-30

  Informationskampanjen Tänk Om


  Statens folkhälsoinstitut samarbetar med kommunerna i Skåne Nordväst om tonåringars alkoholdrickande i samband med skolavslutningen.

  Läs mer • 2011-05-30
  Karta som visar förändringarna.

  Trafikåtgärder i Billeberga


  Svalövs kommun, Trafikverket och Skånetrafiken genomför tillsammans åtgärder för att förbättra trafiksituationen i Billeberga.

  Läs mer • 2011-05-27
  Biblioteket i Svalöv

  Sommartider på biblioteket


  Biblioteket i Svalöv har ändrade öppettider under sommaren.

  Läs mer • 2011-05-26

  Inför Kristi Himmelsfärdshelgen


  Öppettider i kommunhuset i Svalöv under Kristi himmelsfärdshelgen.

  Läs mer • 2011-05-25
  Skiss som visar nya kommunhusplatsen

  Vad ska torget framför kommunhuset heta?


  Var med och lämna ditt namnförslag - senast den 30 juni vill vi ha ditt förslag.

  Läs mer • 2011-05-24

  Familjehem sökes


  Svalövs kommun söker familjehem till barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar.

  Läs mer • 2011-05-23
  Omslag årsredovisning 2010

  Årsredovisning 2010


  Svalövs kommun redovisar ett positivt resultat för 2010 med 3,2 mnkr. Motsvarande summa för hela kommunkoncernen blev + 5,8 mnkr.

  Läs mer • 2011-05-19
  Invigning med ballongsläpp

  Alfabo invigt


  Ballongsläpp och bandklippning när nya förskolan Alfabo i Tågarp invigdes.

  Läs mer • 2011-05-17
  Samrådshandlingar för blomområdet i Billeberga

  Välbesökt samrådsmöte


  När Billeberga arrangerade GIF-dagen passade kommunen på att hålla samrådsmöte om blomområdet.

  Läs mer • 2011-05-16

  Följ enkäten om Kulturcentrum!


  Det finns en sammanställning av invånarnas synpunkter!

  Läs mer • 2011-05-16

  Kontantfritt på Skånetrafiken


  Den 1 juni blir Skånetrafikens bussar kontantfria, enligt ett beslut från Arbetsmiljöverket.

  Läs mer • 2011-05-16

  SvalövsBostäder flyttar


  Kommunens fastighetsbolag AB SvalövsBostäder flyttar till nya lokaler i Svalöv.

  Läs mer • 2011-05-12
  Skapande fotografering

  Skapande skola


  Statens kulturråd har beviljat Svalövs kommun 260.000 kronor för kultursatsningar i skolan.

  Läs mer • 2011-05-12

  Samrådsmöte i Billeberga


  Svalövs kommun håller samrådsmöte i Billeberga på lördag den 14 maj.

  Läs mer • 2011-05-12
  Bo Gripsten

  Tillförordnad kommunchef


  Bo Gripsten blir tillförordnad kommunchef.

  Läs mer • 2011-05-12

  Misstänkta gripna


  Polisen har gripit två personer misstänkta för bränderna i Teckomatorp och Svalöv.

  Läs mer • 2011-05-10
  Räddningstjänst, kommunledning och polis vid presskonferensen

  Välbesökt presskonferens


  Dagens presskonferens om bränderna i Teckomatorp hölls på kommunhuset i Svalöv.

  Läs mer • 2011-05-10

  Pressskonferens


  Med anledning av bränderna i Teckomatorp hålls presskonferens idag klockan 14.00, i Svalöv.

  Läs mer • 2011-05-09

  Inga nya bränder


  Helgen har varit lugn i Teckomatorp, inga nya bränder har inträffat.

  Läs mer • 2011-05-09

  Samrådsmöte i Billeberga


  Programsamråd ny detaljplan för del av fastigheterna 
  Billeberga 10:34, 11:4  m.fl (Blomområdet). Dessutom hålls samråds- och informationsmöte lördagen den 14 maj, klockan 13.00 i scoutstugan, Billeberga.

  Läs mer • 2011-05-09

  Granskningsutställning


  Gäller detaljplaneförslag för Södra Svalöv 6:81 och 6:152 m.fl. (Kulturhuset i Svalöv).

  Läs mer • 2011-05-08

  Natten lugn


  Natten i Teckomatorp har varit lugn, skärpt bevakning fortsätter.

  Läs mer • 2011-05-07

  Bevakningen skärps


  Politikerna träffade invånarna i Teckomatorp idag på förmiddagen.

  Läs mer • 2011-05-06

  Fortsatt höjd beredskap


  Kommunens åtgärder med anledning av bränderna i Teckomatorp.

  Läs mer • 2011-05-05

  Höjd beredskap i Teckomatorp


  Med anledning av bränderna i Teckomatorp höjs beredskapen.

  Läs merPublicerad: 2018-01-01

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun